Genel Yetenek Testi

Genel Yetenek Testi

Genel Yetenek Testi Doğru çalışanlarla yola çıkan şirketler, daha verimli, daha güvenli, daha yaratıcı ve daha rekabetçi olabildikleri için başarıdan başarıya koşarlar. Bunun için adaylarla birlikte yöneticilerin, beyaz-mavi-gri yaka personelin potansiyelini doğru biçimde ölçmek gerekir.  Genel Yetenek Testi, ilk kademe yöneticileri, ara kademe yöneticileri, takım liderleri, teknisyenler, tasarımcılar, nitelikli mavi yaka personeli ile görselliğin ön planda olduğu pozisyonlar için tasarlanmıştır. İşletmeler için hayati öneme sahip bu pozisyonlar için düşünülen adaylar ya da mevcut çalışanların değerlendirilmesinde Genel Yetenek Testi’ni güvenle kullanabilirsiniz. K-Test (Kişilik Envanter Testi) ile birlikte kullanılması önerilen bu test, bir defada doğru adayı seçme konusunda elinizi rahatlatacaktır.
Read More