İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi

İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi

İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi Şuan İçin  YüzYüze Eğitim Olarak Devam Etmektedir. Online Eğitim İçeriklerimiz En Kısa Sürede Sizlerle Olacaktır. Detaylı Bilgi İçin Lütfen İletişime Geçiniz.
Read More
Genel Yetenek Testi

Genel Yetenek Testi

Genel Yetenek Testi Doğru çalışanlarla yola çıkan şirketler, daha verimli, daha güvenli, daha yaratıcı ve daha rekabetçi olabildikleri için başarıdan başarıya koşarlar. Bunun için adaylarla birlikte yöneticilerin, beyaz-mavi-gri yaka personelin potansiyelini doğru biçimde ölçmek gerekir.  Genel Yetenek Testi, ilk kademe yöneticileri, ara kademe yöneticileri, takım liderleri, teknisyenler, tasarımcılar, nitelikli mavi yaka personeli ile görselliğin ön planda olduğu pozisyonlar için tasarlanmıştır. İşletmeler için hayati öneme sahip bu pozisyonlar için düşünülen adaylar ya da mevcut çalışanların değerlendirilmesinde Genel Yetenek Testi’ni güvenle kullanabilirsiniz. K-Test (Kişilik Envanter Testi) ile birlikte kullanılması önerilen bu test, bir defada doğru adayı seçme konusunda elinizi rahatlatacaktır.
Read More
Motivasyon Testi

Motivasyon Testi

Motivasyon Testi İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarında önemli bir yeri olan Çalışan Memnuniyeti Anketi’ni destekleyici bir araç olarak tasarlanan Motivasyon Testi, İKPLUS müşterilerine sınırsız sayıda ve ücretsiz olarak sunulmaktadır. Abraham Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi kapsamında hazırlanan bu test, çalışanlarınızı motivasyon ihtiyaçlarının doğru biçimde belirlenmesini sağlamaktadır. Çalışanların motivasyon planlamasını etkin biçimde yapabilmek için kimin hangi motivasyon aracıyla motive edilebileceğini kişi bazında tespit etmek gerekir. Statü beklentisi olan bir çalışanınızı piknikle motive edemezsiniz. Ücretini yeterli görmeyen bir çalışan da bowling turnuvasıyla motive olmaz. MOERS Motivasyon Testi, kimin ne ile motive olacağının belirlenmesinde size kapsamlı bilgi sağlar.
Read More