Genel Yetenek Testi

Genel Yetenek Testi

Genel Yetenek Testi Doğru çalışanlarla yola çıkan şirketler, daha verimli, daha güvenli, daha yaratıcı ve daha rekabetçi olabildikleri için başarıdan başarıya koşarlar. Bunun için adaylarla birlikte yöneticilerin, beyaz-mavi-gri yaka personelin potansiyelini doğru biçimde ölçmek gerekir.  Genel Yetenek Testi, ilk kademe yöneticileri, ara kademe yöneticileri, takım liderleri, teknisyenler, tasarımcılar, nitelikli mavi yaka personeli ile görselliğin ön planda olduğu pozisyonlar için tasarlanmıştır. İşletmeler için hayati öneme sahip bu pozisyonlar için düşünülen adaylar ya da mevcut çalışanların değerlendirilmesinde Genel Yetenek Testi’ni güvenle kullanabilirsiniz. K-Test (Kişilik Envanter Testi) ile birlikte kullanılması önerilen bu test, bir defada doğru adayı seçme konusunda elinizi rahatlatacaktır.
Read More
Motivasyon Testi

Motivasyon Testi

Motivasyon Testi İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarında önemli bir yeri olan Çalışan Memnuniyeti Anketi’ni destekleyici bir araç olarak tasarlanan Motivasyon Testi, İKPLUS müşterilerine sınırsız sayıda ve ücretsiz olarak sunulmaktadır. Abraham Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi kapsamında hazırlanan bu test, çalışanlarınızı motivasyon ihtiyaçlarının doğru biçimde belirlenmesini sağlamaktadır. Çalışanların motivasyon planlamasını etkin biçimde yapabilmek için kimin hangi motivasyon aracıyla motive edilebileceğini kişi bazında tespit etmek gerekir. Statü beklentisi olan bir çalışanınızı piknikle motive edemezsiniz. Ücretini yeterli görmeyen bir çalışan da bowling turnuvasıyla motive olmaz. MOERS Motivasyon Testi, kimin ne ile motive olacağının belirlenmesinde size kapsamlı bilgi sağlar.
Read More
Kişilik Envanter Testleri

Kişilik Envanter Testleri

K-TEST BİREYSEL İş az, aday çok ve günümüz koşullarında iş bulmak büyük şans. Aynı iş için yüzlerce aday yarışıyor. Bununla birlikte kazanan siz olabilirsiniz. Bunun için öncelikle kendinizi çok iyi tanıyor olmanız, bireysel kariyer planınızı yapmanız, müracaat edeceğiniz pozisyona göre gelişmeye açık ve güçlü yanlarınızı çok iyi bilmeniz şarttır.  K-Test’le kişilik ve yetkinliğinizi, potansiyelinizi güvenle ölçebilir, kariyer planınızı gerçekçi biçimde yapabilir, hangi pozisyona uygun olduğunuzu belirleyebilirsiniz.  K-Test’le iş yaşamınıza doğru bir adım atın. K-TEST LİSE Kişiliğinize ve yetkinliğinize uygun, seveceğiniz bir mesleği seçerseniz yorulmayacak, yaşam boyu keyifle çalışacaksınız. Bunun için  K Test var. Kendinizi bilimsel yöntemlerle test edin. Güçlü ya da gelişmeye açık yanlarınızı, sizi bekleyen fırsatları ve tehditleri görün. Meslek seçiminizi  K-Test ile bilimsel olarak ve güvenle yapın. Potansiyelinizi performansa maksimum düzeyde dönüştürün. Yetkinliklerinizle örtüşen bir kariyer planı ile…
Read More