Kasaplık Belgesi Eğitimi

Kasaplık Belgesi Eğitimi

Kasaplık Belgesi, 120 saatlik Et ürünleri hazırlama ve satışa sunma aşamasındaki, hayvanların kesilmesi, işlenmesi, paketlenmesi gibi işlemlerin hepsinin iş sağlık ve güvenlik kurallarına uygun olarak yapan kişilere verilen belgedir. Kasap olarak çalışmak isteyenlerin uzmanlık belgesi alması gerekir. Mesleki eğitim kurslarına ve sınavlara katılarak kasaplık belgesi alınabilir. Hayvanların bölümleri, kesim teknikleri ve araçları, kıyma ve sucuk yapımı gibi farklı konularda adaylara eğitim verilir. Kasaplık ustalık belgesi almak için genellikle kasaplık eğitimi almanız gerekecektir. Bu eğitim, et kesimi teknikleri, gıda güvenliği protokolleri, hijyen standartları ve diğer ilgili konuları içerebilir. Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ Madde 19-e 199 sayılı Kanunun 12. maddesinin birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dinî kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyen kurallarına uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli…
Read More