Lojistik ve Depo Elemanı Eğitimi

Lojistik ve Depo Elemanı Eğitimi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği Lojistik ve depo alanlarında çalışanların / çalışacak adayların alması gereken zorunlu Mesleki Eğitim. Depo : Ürünlerin ham madde aşamasından üretim ortamına, oradan da tüketim merkezlerine dağıtımına kadar; eşyaların muhafaza edildiği, stoklandığı, korunduğu ve taşımaya hazır hale getirildiği açık veya kapalı alanlara denir. Depo Elemanı : Depolarda, eşyalarının düzenli bir şekilde teslim alınması, depolanması ve bunlarla ilgili kayıtların düzenli şekilde tutulmasını sağlayan kişilerdir. BİR LOJİSTİKÇİ AÇISINDAN MÜŞTERİ VE TEDARİK ZİNCİRİ..  Müşteri: Her türlü teslim noktasıdır. Tedarik Zinciri: Tedarikçi, üretici, dağıtıcı, toptancı ve perakendecidir. Lojistikçi: Tedarik zinciri içerisindeki bilgi akışını sağlayarak, tedarikçi ve müşteri arasında köprü görevi görür…  
Read More